Ułatwienia językowe w roku wyborczym

W marcu i w listopadzie 2020 r. będziemy wybierać Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Amerykański system wyborczy modyfikowany jest w miarę potrzeb wyborców. Co stanowi o wyniku wyborów? Zrozumienie przekazu o zasadach wyborów tak, aby wyborca oddał swój głos tej osobie, którą realnie pragnie wybrać spośród innych. Aby ten przekaz przybliżyć wyborcom organizatorzy wyborów amerykańskich postanowili przełożyć tekst z języka angielskiego na inne języki. Obok i oprócz języka angielskiego Amerykanie posługują się językami krajów pochodzenia swoich obywateli. Obecnie w powiecie Cook monitory dotykowe urządzeń elektronicznych poprzez które wyborcy oddają głosy, wyposażone są w karty do głosowania w czterech językach. Oprócz angielskiego jest to hiszpański, chiński i hindi. Zmiany te obowiązują od 1992 r. (Federal Voting Rights Act). Natomiast w dniu prawyborów, 17 marca 2019 r. w Stanie Illinois monitory elektronicznych urządzeń wyborczych będą wyposażone w informacje w językach koreańskim i filipińskim. Karty do głosowania w języku polskim mają być dostępne podczas wyborów w listopadzie 2020 r. w kilku wybranych placówkach do głosowania na terenie powiatu Cook, w Wietrznym Mieście. Jeżeli na terenie okręgu wyborczego co najmniej 13 tysięcy mieszkańców posługuje się językiem polskim, to istnieje możliwość głosowania po polsku. Podobne rozwiązania dotyczą tych, którzy na codzień posługują się rosyjskim, ukraińskim, arabskim, gudżarackim czy urdu. Jeśli eksperyment powiedzie się, to karty do głosowania w kolejnych latach zostaną przetłumaczone na inne języki aby możliwość głosowania objęła większą ilość wyborców. W listopadzie 2020 r., a potem przez przynajmniej kolejne trzy lata, osoby upoważnione przez sekretarza stanu dokonają przeglądu informacji zebranych o stosowaniu kart w innych językach, oprócz wymienionych w powiecie Cook w celu usprawnienia procesu głosowania. Propozycje zmian w prawie wyborczym Illinois mają wesprzeć obywateli naturalizowanych w bezstresowym przejściu przez system wyborczy. Oddanie głosu, jedna z pierwszorzędnych funkcji demokracji oznacza udział w realizacji programu, który wybiera, z którym utożsamia swoją przyszłość. Stąd tak ważny jest język, a więc zrozumienie zapisu. Z tego eksperymentu wynika, że nie każdy naturalizowany obywatel amerykański w wystarczającym stopniu zna język angielski, mimo, iż posługuje się nim znakomita większość obywateli tego kraju. Miejmy nadzieję, że przekład materiałów wyborczych z języka angielskiego na język polski dokonany został poprawnie, bez automatu wyszukiwarek, z czym spotykamy się na stronach internetowych niektórych instytucji. Do lutego 2021 r. karty do głosowania mają zostać przetłumaczone na inne języki stosowane przez wieksze grupy wyborców w Illinois. Uprawnionych zachęcam do głosowania.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13