Oszuści szlachetnego zdrowia

W każdym kraju na świecie systemy usług zdrowotnych dalekie są od doskonałości. Podobnie bywa w aglomeracji chicagowskiej, gdzie nie sposób ustrzec się od pomocy agentów niebywałej życzliwości. Są to często zwykli oszuści, nie tylko "na wnuczka", są też eksperci, wyspecjalizowani w dziedzinach bez pomocy których trudno się obejść. Jak dobrodzieje pojawiają się oferenci rozmaitych usług zdrowotnych. Szczególnie aktywnie pracują w terminach zawierania umów, finalizowania wydatków na ubezpieczenia zdrowotne. To agenci, którzy przekonują najczęsciej wiekowe osoby do zawarcia umów, przykładowo o dopłatę do rachunków medycznych, do kosztownych często lekarstw, do zabiegów ambulatoryjnych, np: z zakresu okulistyki czy dentystycznych, których medyczne ubezpieczenie nie pokrywa. Na wzrost kosztów leczenia zawsze można liczyć. Bywają oferty uzgodnień cenowych przy (nie daj Boże) korzystaniu z ambulansu. Każda z podobnych usług obwarowana jest wymogami, obciąża osobę zobowiązaną do zapłaty, czyli pacjenta in spe (w przyszłości). Pozostaje zaufać agentowi i złożyć podpis na dokumencie, ktory gwarantuje owe dopłaty. Trzeba tylko uiszczać zaliczkę, jednorazowo albo w ratach. Im wyższa wpłata, tym wiecej otrzyma petent gdy ubezpieczenie pozostawi rachunek medyczny bez pokrycia. Przykład: za dopłatę do 100 dolarów w przypadku dziennego pobytu w szpitalu, ale nie dłużej niż 10 dni, trzeba wpłacać miesięcznie ok. 50 dolarów. Jeśli w ciągu roku trzeba zapłacić 600 dolarów za tę przysługę, to ile wyniesie ulga w kosztach pobytu w szpitalu? Jak w umowie, z limitem. Jeśli pobyt szpitalny trwał dłużej niz np: 10 dni, wówczas trzeba szukać innych ofert pokrycia rachunków lekarskich, szczególnie jeśli nie ma się ubepieczenia albo działa ubezpieczenie zasadnicze. Nasze samopoczucie zależy od zasobów finansowych przeznaczonych na utrzymywanie zdrowia w niepogorszonym stanie. Stąd najlepsze z życzeń: obyśmy tylko zdrowi byli, niesie niezaprzeczalnie głęboki sens. Szlachetne zdrowie zawsze jest w cenie. O które wydatki chodzi? Także na rzecz ubezpieczeń, doradców i trenerów osobistej kondycji, ale także usług i towarów oferowanych przez sprzedawców suplementów, witamin (np: odwróconych) i wszelkich prób zdrowego odżywiania zielonymi warzywami, w tym ze spreparowaną z owadów wkladką proteinową zamiast mięs i pasztetów. 

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13