Przedszkolak też człowiek!

Jak funkcjonują przedszkola w Wietrznym Mieście? Od czego zależy opłata za pobyt dziecka w przedszkolu? Co robić gdy dziecko nie lubi chodzić do przedszkola? W Wietrznym Mieście a także w Stanie Illinois maluch po urodzeniu krótko cieszy się towarzystwem mamy. Ile trwa i czy urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski jest płatny? W Wietrznym Mieście, podobnie jak w innych miastach Ameryki urlop po urodzeniu dziecka jest bezpłatny, chyba, że matka wykupi odpowiednie ubezpieczenie przed porodem. Dopiero od 1993 roku matki mogą skorzystać z 12-tygodniowego bezpłatnego urlopu. Oznacza to, że podczas tych 12 tygodni pracodawca nie może jej zwolnić z pracy pod warunkiem, że była zatrudniona przed porodem co najmniej przez 12 miesięcy. Dotyczy to zakładów, zatrudniających co najmniej 50 osób. Siedem amerykańskich stanów wydłużyło czas trwania urlopu po urodzeniu dziecka ale tylko trzy z nich gwarantują częściowo płatny urlop macierzyński. W Europie matki po porodzie (albo po adopcji dziecka) mają zdecydowanie lepsze warunki i tak np: we Francji matkom po urodzeniu dziecka przysługuje 112 dni urlopu macierzyńskiego z pełnym wynagrodzeniem. We Włoszech i w Rosji urlop macierzyński wynosi 140 dni z pełnym wynagrodzeniem. Na podobnych zasadach matki korzystają z 84 dni wolnego w Meksyku. W Kanadzie firmy zatrudniające kobiety oferują przewaznie 119 dni urlopu macierzyńskiego z 55% wynagrodzenia, osiąganego przed porodem. Dużo lepiej mają się matki Polki. Podstawowy urlop macierzyński w Polsce wynosi 20 tygodni z tego sześć tygodni matka może wykorzystać przed porodem. Z tych 20 tygodni 14 powinna wykorzystać matka dziecka, a pozostałe 6 może wykorzystać jego ojciec, jeżeli ma pracę i ubezpieczenie. Po urodzeniu bliźniaków urlop wzrasta do 31 tygodni, przy trojgu dzieciach to już 33 tygodnie. Od 2016 r. polski urlop macierzyński wraz z rodzicielskim wzrasta do 26 tygodni, a zasiłek podczas jego trwania zależy od wysokości składek uiszczanych przed porodem. Wracając do Illinois, maluch, po przyjściu na świat ma szansę przebywać z mamą ok. 3 miesięcy ale o wynagrodzenie (zasiłek) mama powinna zadbać wcześniej. Po powrocie mamy do pracy, dzieckiem opiekują się dziadkowie, prywatne opiekunki, osoby z rodziny a po ukończeniu 3 roku życia maluch może uczęszczać do przedszkola. W Wietrznym Mieście opiekę oferują prywatne placówki, z wyspecjalizowanym personelem, gdzie adaptacja dzieci odbywa się poczatkowo po kilka godzin w tygodniu. Po ukończeniu 4. lub 5. roku życia maluch uczęszcza do kindergarten. Opłata za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w zależności od ilości godzin w placówce waha się od 150 do 250 dolarów tygodniowo. W placówce przedszkolnej typu montesori (dzieci uczą się samodzielności) opłata wynosi powyżej 500 dolarów. W Illinois można uzyskać dopłatę, której wysokość zależy od dochodów rodziców, opiekunów dziecka. Przed przyjęciem do przedszkola trzeba wypełnić formularze i załączyć informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym o szczepieniach. Kiedy tata albo mama już wszystko załatwi, uiści opłaty, przywiezie malucha do przedszkola, to spiesząc się do pracy, usłyszy od dziecka: "mamo, ale ja nie chcę tu zostać, chcę być z tobą"... Kto zna wyjście z takiego impasu, proszę podzielić się uwagami...

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13