Nasz Teatr polonijny

W Wietrznym Mieście notujemy najwięcej występów grup artystycznych w stałych obiektach teatralnych w Stanach. U progu XX wieku, kiedy Europa gasiła skutki krwawej I wojny, w Chicago działało aż 8 stałych teatrów polonijnych! Aktualnie z Polski przybywają na krótko artyści a współzawodnictwo odbywa się wśród organizatorów imprez. Do niedawna Polonia w Wietrznym Mieście spotykała się przy okazji cyklicznych występów kabaretowych. Dzisiaj nie wiadomo o co chodzi, chyba, że zaprosi nas jakaś wyzwolona istota, która na swoje nieszczęście wyznaje, że jest kobietą. Co łączy naszą społeczność polonijną w Wietrznym Mieście? Zapewne dążenie do jedności, o czym przypomina hasło tegorocznej Parady z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja. Hasło to brzmi: "W jedności siła, a siła to My, Polonia". Od 20 lat, kiedy z wyższych urzędów odeszli prominentni działacze Polonii, nie notujemy w Wietrznym Mieście ani jednego radnego, ani uznawanego działacza politycznego. Jak więc poważnie traktować to pompatyczne hasło?! Wyróżnienie "Przyjaciel Polonii", w związku z Paradą otrzymuje czuwająca nad finansami powiatu Cook w Wietrznym Mieście, Ms Maria Pappas. Tak się składa, że jest to jedyny łącznik Polonii ze światem marzeń o stanowiskach. Najłatwiej stwierdzić, że sami jesteśmy sobie winni bo Polonia nie bierze udziału w wyborach. To tylko część prawdy, ale jakże głosować, gdy władza skąpi obywatelstwa, utrzymuje wysokie opłaty za wizy wjazdowe a wytrawni działacze Polonii zajęci są komentowaniem spraw znad Wisły. Wydarzeniem teatralnym w okresie Wielkiego Postu są w tym roku Misteria Męki Pańskiej, w reżyserii p. Cecylii Jabłońskiej, wystawiane w kościołach polonijnych w sobotnie i w niedzielne popołudnia aż do niedzieli palmowej włącznie. Ale jak tu cieszyć się z cudzej męki! Więcej niż dobra mamy dowodów zła; synonimem jest Judasz, jego zdrada za 30 srebrników i samobójcza akcja. Czy ktoś to zbadał, czy Iskariota faktycznie sam pozbawił się życia, a może ktoś mu dopomógł, wszak jego ciało znaleziono w pierwszy dzień weekendu. Nie wiadomo czy prokurator podpisał protokół sekcji... ale czy było się z czego cieszyć? Ileż to razy dotyka nas, polonusów postępowanie podobne do judaszowego? Wiedzą o tym nie tylko urzędy emigracyjne szczególnie gdy dolegliwość finansowa dotyka samego donosiciela, który raczej nie składa wniosku o zwolnienie z opłaty. Polonijni aktorzy nieraz przypominają tekst poety Edwarda Stachury, który pisał tak: "Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się zakłada; wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra...". Wśród nas wielu uprawia grę podobną do kreacji aktorskich, nie tylko w Dniu Teatru.  

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13