Kosztowna ulga podatkowa

Minęło 77 lat od amerykańkich zmagań militarnych na Hawajach. Kto lubi rajskie wyspy? Ten, kto ma pieniądze. Jak je zdobyć? Oszczędnościami. Na czym to polega? Można poprzez duży obrót osiągnąć mały zysk. Ten skuteczny sposób realizacji planów potwierdzają doświadczenia finansowe wielu pokoleń. Czy i jak władza wspiera tych, którzy mają mniej pieniędzy a podatki płacić powinni? O co chodzi? O podatek miejski nakładany na mieszkańców Wietrznego Miasta, użytkowników pojazdów mechanicznych. Radni, zwani tutaj aldermanani wprowadzili ulgę w postaci możliwości wykupu na raty samoprzylepnych nalepek miejskich na pojazd mechaniczny. Od 2019 roku można wykupić tę obowiązkową nalepkę raz na trzy miesiące. Ten, kogo nie stać na zapłatę jednorazowo kwoty 87 dolarów 82 centów będzie mógł co trzy miesiące kupić miejską nalepkę za 29 dolarów 28 centów i w ten sposób spełnić swój obywatelski obowiązek, a więc uiścić podatek. Z tego zarządzenia wynika, że opłata ratalna jest droższa. Koszt 1 raty w obsłudze kwartalnej a więc gdy użytkownik decyduje się wpłacać cztery razy w ciągu roku wyniesie o 7 dolarów 33 centy więcej niż przy jednorazowej zapłacie całego podatku. Dla osoby, której nie stać na zapłatę całości jednorazowo, ulga w postaci rat, rozłożonych w ciągu roku staje się dobrodziejstwem. Dla organizatora dochodów miejskich ten sposób kumulacji zwiększa skuteczność poboru. Warto zauważyć, że przewidziane są ulgi dla seniorów, ułatwienia w systemie online i jak zwykle możliwość wykupu w wyznaczonych punktach na terenie Wietrznego Miasta. Z tej skromnej analizy ulgi podatkowej wynika, że jeśli 500 tyś. użytkowników uiści ratalnie podatek miejski w postaci wykupu naklejki, to dochód w budżecie Miasta może wzrosnąć nawet do 3 mln; trzeba tylko odliczyć koszt produkcji i dystrybucję. Dlatego warto analizować plany finansowe, szczególnie zakres aktywności pomocowych dla najuboższych. Wielu Amerykanów polskiego pochodzenia z oszczędności kumulowanych latami planuje wycieczki dookoła świata. Inne źródła finansowania marzeń, to wygrane w lotto lub w zdrapkach. Dokąd podróżować? Modne są cruise, czyli wycieczki morskie i zawsze atrakcyjne Hawaje. Wracając do daty 7 grudnia, właśnie minęło 77 lat odkąd wojska japońskie zaatakowały bazę amerykańską na Hawajach w wyniku czego Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Amerykańscy weterani w tym uczestnicy tamtych wydarzeń wspominają Pearl Harbor wznosząc oryginalne toasty w pubach i klubach Wietrznego Miasta.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13