Hobby, pasja poza zawodem

Czym zajmują się studenci poza nauką przedmiotów obowiązkowych? Jakie pasje popularyzują studenci w Wietrznym Mieście, w Stanie Illinois? Warto dostrzec osiągnięcia grupy studentów polskiego pochodzenia z wydziału inżynierii mechanicznej University of Illinois at Urbana Champaign. Studenci tej uczelni, poza obowiązkowymi zajęciami ścigają się na bolidach. Konstruują je we wpółpracy ze specjalistami innych dziedzin wiedzy. W tym celu zajmują się przygotowaniem włókna węglowego aby wzmocnić wytrzymałość bolida. Nie jest to łatwa praca, trzeba pokonać co najmniej osiem etapów aby bolidy mogły wystartować. W wyścigach Formuły Studenckiej biorą uczestniczą drużyny z całego świata. W bieżącym roku wyścigi odbyły się na torze w Michigan International Speedway w rejonie Detroit. Studenci amerykańscy z Illinois poznali osiągnięcia studentów z Akademii Górniczo- Hutniczej z Krakowa. Wymiana doświadczeń przynosi interesujące rezultaty. Osoby związane z uczelniami wyższymi Wietrznego Miasta, wśród których studiują  młode osoby polskiego pochodzenia ogłaszają plany kulturalnych rozrywek. Oprócz sympozjów naukowych, wycieczek i konkursów, w planach jesieni 2018 r pojawia się oficjalnie zabawa andrzejkowa. Młodzież chętnie uczestniczy, a potem przyjmuje jako własne mniej znane tradycje, szczególnie gdy wiążą się z relaksem, śmiechem, żartem czyli zabawą. Amerykańscy studenci polskiego pochodzenia nie ustają w promowaniu tych zwyczajów. Spotkania obfitujące w przepowiednie związane w naszej tradycji z imionami Józefa, Marcina, czy Andrzeja w innych krajach mają podobne znaczenie. Dotyczą spraw sercowych, co najbardziej interesuje osoby wchodzące w dorosłe życie. Spotkania te sprzyjają naturalnej integracji ze studentami, którzy z innych kultur przywieźli swoje obyczaje. Nie brak też muzyki, utworów w wykonaniu młodych artystów, którzy prezentują poziom często ciekawszy od zawodowców. O ile "Andrzejki " utrwaliły się w studenckich planach rozrywkowych studentów polskiego pochodzenia, o tyle "Katarzynki" wciąż jeszcze znajdują się w poczekalni atrakcji listopadowych tradycji. O tym jak dobrze jest mieć hobby i oprócz intratnego zawodu pielęgnować korzystną pasję obserwujemy u naszych lekarzy. Znany Polonii kardiolog dr Bronisław Orawiec uprawia narciarstwo, tenis, golf, pisze wiersze, organizuje posiady góralskie. Nie jest on jedynym multi uzdolnionym lekarzem. Wśród przykładów z Polski można spotkać między innymi lekarza neurologa, równocześnie muzyka, twórcę zespołu Elektrycznych Gitar. To Kuba Sienkiewicz. 24 listopada obchodził kolejną rocznicę swoich urodzin. Jako muzyk realizuje się koncertowo. Wśród innych hobbystów, nie tylko na uczelniach, spotkać można wielu amatorów polonijnych zabaw andrzejkowych. 

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13