Jak się obroni posiadacz broni?

Nie jest tajemnicą, że nasi młodzi Polonusi ubiegają się w Wietrznym Mieście o pozwolenia na posiadanie broni, z nabyciem której nie powinni mieć większych problemów. Wątpliwości pojawiają się jednak przy przechowywaniu broni, jak i sposobach używania jej w rozmaitych okolicznościach, bez narażenia się na przekroczenie granic obrony. Ponieważ broń nie działa sama, a w założeniu służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa, to trzeba pogodzić prawo nabywcy do posiadania i noszenia broni w celach obronnych z prawem sprzedawcy do prowadzenia interesu a także zabezpieczyć prawa do życia i zdrowia innym uczestnikom społeczeństwa. W lipcu br. gubernator Illinois podpisał ustawę umożliwiającą wstrzymanie wydawania pozwoleń na broń poprzez nowe uwarunkowania decyzji odmawiających licencji osobom chorym psychicznie a także w przypadkach stwierdzenia innych pozapsychicznych, poważnych problemów zdrowotnych. Postępowanie w tej sprawie przeprowadza się przed sądem na wniosek policji lub rodziny. Jeżeli wnioskodawca wykaże, że osoba dysponująca pozwoleniem posiadania broni może użyć jej w sposób nieodpowiedzialny, że nie rozpoznaje skutków swojego postępowania a więc broń w rękach takiej osoby stanowi niebezpieczeństwo, to sędzia może zawiesić funkcjonowanie pozwolenia na posiadanie broni na okres 6 miesięcy. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń jak i jej otoczeniu jest wydłużony okres oczekiwania, do 72 godzin na odebranie zakupu. Ujednolicono też okres odbioru broni niezależnie od rodzaju zakupionego oręża. Dotychczas oczekiwanie 72 godzin dotyczyło odbioru pistoletu ale już odbiór karabinu można było zrealizować po upływie 24 godzin od daty zakupu. Kolejne zmiany przepisów dotyczą udzielania stanowych pozwoleń, licencji dealerowskich umożliwiajacych sprzedaż broni. Dopracowane zostały nowe zasady zatrudniania dodatkowych pracowników ochrony w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, aby zapobiec używaniu broni przez uczniów. Oprócz pracowników ochrony nowe przepisy wprowadzają obowiązek zatrudniania psychologów szkolnych w celu rozpoznania problemów środowiska i skutecznemu zapobieganiu zgubnym sposobom rozwiązywania problemów z użyciem broni przez uczniów. Nic dziwnego, że wkrótce możemy usłyszeć o żądaniach podwyżek finansowych przez dyrektorów szkół i wychowawców bo żaden budżet szkolny nie jest gumy. A skoro rozpoczął się nowy rok szkolny, to warto przywołać informację istotną nie tylko dla uczniów szkół polonijnych. W Polsce Sejm ustanowił nowych patronów Roku 2019, są to: Anna Walentynowicz, działaczka Solidarności, Gustaw Herling-Grudziński, poeta, Stanisław Moniuszko, kompozytor. Ponadto w roku 2019 obchodzimy 450 lat Unii Lubelskiej oraz 100 lat Powstań Śląskich. I jeszcze coś... Gdyby w Rzeczypospolitej przed 450 laty obowiązywały przepisy o pozwoleniach na broń, zachowanie niepodległości byłoby niemożliwe...

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13