Do wyborów coraz bliżej

Zbliżają się jesienne wybory w Stanie Illinois. Obywatele amerykańscy, także polskiego pochodzenia, mogą rejestrować się w biurach Sekretarza Stanu. Podczas wypełniania dokumentów na prawo jazdy lub w celu uzyskania stanowego dowodu tożsamości można wnioskować o umieszczenie osobistych informacji w systemie wyborczym, można sprawdzić swoje nazwisko, imię i inne dane. Osoby, które zmieniły nazwisko albo miejsce zamieszkania mają szansę uaktualnić te informacje w biurach Sekretarza Stanu. Na terenie Wietrznego Miasta są to liczne placówki, w których nie ma trudności z porozumieniem się w każdym z języków używanych w Wietrznym Mieście, także w języku polskim. Pracownik biura Sekretarza Stanu ma prawo zapytać osobę załatwiającą prawo jazdy czy pragnie zarejestrować się do wyborów. Nie oznacza to, że nakłania do rejestracji wyborczej. Zdarza się jednak, że osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy nie korzysta z przywileju obywatelstwa, nie ma praw wyborczych bo nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wiele nieporozumień, w tym pośród naszej społeczności polonijnej wywołała ubiegłoroczna decyzja administracji w Wietrznym Mieście o wydawaniu dowodów tożsamości mieszkańcom Wietrznego Miasta. Decyzja ta nie jest związana z akcesją w wyborach na terenie Stanów Zjednoczonych. Chodziło o uporządkowanie uprawnień do różnego rodzaju pomocy miejskiej, czy stanowej w tym pomocy socjalnej osobom bezdomnym albo znajdującym się w trudnej sytuacji lub ubiegającym się o inne rodzaje świadczeń a nie o umożliwienie czy ułatwienie czynnego prawa wyborczego. Czynne prawo wyborcze mają obywatele amerykańscy, którzy do dnia wyborów ukończyli 18. rok życia, z tym, że osoby, które ukończyły 17 lat mogą zarejestrować się, jeśli do dnia wyborów, w których pragną brać udział, dokonają zgłoszenia w placówce wyborczej. Ordynacja wyborcza Stanu Illinois ułatwia nowym wyborcom oddanie głosu także wówczas, gdy mając odpowiedni wiek rejestrują się po raz pierwszy w dniu wyborów i w tym dniu oddają swój głos. Dzięki tym ułatwieniom coraz więcej osób w Wietrznym Mieście i w Stanie Illinois uczestniczy w wyborach do władz miejskich, stanowych, federalnych czując się pełnoprawnymi obywatelami tego kraju. Najbliższa akcja wyborcza rozpoczyna się w październiku br. a główny dzień wyborczy, to wtorek 6 listopada 2018 r. Dzięki ofercie Biura Wyborczego w Chicago, wszystkie informacje można otrzymać w języku polskim z tym, że oddawanie głosu wykonujemy po angielsku. W komisjach wyborczych pracują osoby władające oprócz angielskiego także językiem polskim, hiszpańskim i wieloma innymi, co znacznie usprawnia usługi wyborcze. Zażalenia naszych wyborców jakoby inne grupy były bardziej wyróżnione, mogąc oddawać głosy w języku hiszpańskim, chińskim lub hindii są zupełnie nieuprawnione. Ustawodawca docenia dobrą znajomość posługiwania się językiem angielskim przez nasz elektorat. W ten sposób honoruje się naszą adaptację.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13