Kto może głosować w Wietrznym Mieście?

Zanim przystąpimy do głosowania 20 marca br. w stanie Illinois, zastanówmy się... kandydatom której partii oddać głos. Można to zrobić w prawyborach, we wczesnym głosowaniu a więc oddać głos niezależnie od miejsca zamieszkania w każdej z 52 komisji na terenie Wietrznego Miasta. Z przywileju głosowania korzystają osoby wypełniające ten obywatelski obowiązek po raz pierwszy a więc zarówno urodzeni w Stanach, jak i osoby, które uzyskały certyfikat obywatelstwa w procesie naturalizacji, a więc głosować mogą wyłącznie obywatele amerykańscy. Z ułatwień rejestracji w dniu wyborów korzystają obywatele, którzy zmienili adres zamieszkania albo nazwisko i nie zdążyli z rejestracją przed datą wyborów. Oprócz ułatwień wcale nie rzadko zdarzają się sytuacje mniej komfortowe. Zamieszanie wynika z zachęty do udziału w wyborach, z czym spotykamy się przy załatwianiu prawa jazdy. Zachęta polega na propozycji wypełnienia formularza o przystąpieniu do wyborów ale bez badania czy osoba aplikująca o prawo jazdy jest obywatelem czy tylko dysponuje tzw. zieloną kartą. To kwestia odpowiedzialności osobistej. Konsekwencje przystąpienia do wyborów bez certyfikatu obywatelstwa są dotkliwe. Osoba nie będąca obywatelem, która oddaje głos, rejestrując w wyborach swój udział może już nigdy nie otrzymać obywatelstwa tego kraju, ponadto naraża się na postępowanie deportacyjne i inne "przyjemności" urzędowe. Jak wyjść z impasu? Wypełnić "online" formularz nr 280, w nim: imię, nazwisko, adres i nr rejestracji z datą i podpisem i w ten prosty sposób unieważnić błędną rejestrację. Coraz więcej pojawia się przypadków kosztownej pomocy, na zasadzie: „jak rodak rodakowi”. Kwoty pobierane w Wietrznym Mieście przez zapobiegliwych ekspertów za usługę unieważnienia opisanej rejestracji wahają się od 130 do 1000 dolarów. Ci, którzy skorzystali, przekazują innym, stroskanym rodakom numery telefonów i kontakty wraz z uwagą, że to i tak taniej niż tłumaczyć się z pochopnej decyzji w kolejnym urzędzie. Jednak można szybciej i skutecznie skorzystać z pomocy osoby biegle posługującej się zarówno językiem angielskim jak i polskim: 312-269-5702. Jest to usługa rzetelna i bezpłatna, całoroczna w centralnym ośrodku głosowania w downtown. Natomiast ten, kto nie zdążył na "early voting" może oddać swój głos 20 marca br. w komisji miejsca zamieszkania.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13