Popierajmy budowniczych dróg i mostów!

Jeśli inżynierowie, specjaliści budowy dróg i mostów wyprzedzą promotorów budowy pomnika Fryderyka Chopina w Wietrznym Mieście, to popierajmy takie współzawodnictwo. W Wietrznym Mieście jest nas wystarczajaco wielu i dosyć miejsca na postawienie pomnika zarówno naszemu genialnemu kompozytorowi jak i wybitnemu architektowi dróg i mostów, Ralfowi Modjeskiemu. Polonijne organizacje branżowe zrzeszają: lekarzy, inżynierów i techników, motocyklistów, zwolenników folkloru i innych. Są to grupy sympatyków spędzania wspólnie wolnego czasu zgodnie z zainteresowaniami albo z wykształceniem zdobytym na polskich uczelniach. W miarę upływu lat sytuacja ulega zmianie. Czy tylko miłośnicy F. Chopina starają się uwiecznić imię kompozytora w Wietrznym Mieście? Nie tylko. Podobnie, choć w innej atmosferze pracowali nasi inżynierowie nad uhonorowaniem wielkiego architekta budowy mostów Rudolfa Modrzejewskiego, znanego w świecie pod nazwiskiem: Ralf Modjeski. W grudniu 2016 r. w Nowym Orleanie, w siedzibie firmy założonej przez naszego architekta, pod nazwą: "Modjeski & Masters", staraniem naszych inżynierów została odsłonięta tablica, upamiętniająca twórcę mostu na rzece Mississippi, Rudolfa Modrzejewskiego. Osiągnięcia projektanta przypomina i promuje stowarzyszenie inżynierów w Wietrznym Miescie i dr inż. Jan S. Płachta, specjalista w dziedzinie budowy dróg i mostów. W 1935 r. w Luizjanie, most kolejowo drogowy, według projektu R. Modjeskiego opisywany był jako cud techniki i dzieło sztuki, do dziś jest jednym z najdłuższych mostów świata. W 2012 r. władze uznały właśnie ten obiekt za narodowy zabytek techniki budowlanej, umieszczając na jednym z przęseł tablicę z nazwą firmy Modjeski & Masters. Natomiast inżynierowie w obiekcie tej firmy w Nowym Orleanie umieścili odpowiednią tablicę z nawiskiem naszego architekta. W 1991 minęło 130 lat od narodzin R. Modjeskiego. Warto zaznaczyć pewien istotny aspekt, inspirujący stowarzyszenie polskich inżynierów do nieustawania w wysiłkach promocyjnych dokonań naszego architekta. Otóż władze Wietrznego Miasta nie wyrażają zgody na umieszczenie nazwiska i imienia Ralfa Modjeskiego na pamiątkowej tablicy historyczniego wieżowca Monadnock, przy 53 W. Jackson Blvd. w South Loop. Ralf Modjeski miał w tym budynku pierwsze własne biuro, a firma pod tą samą nazwą prosperuje do dzisiaj. Władze argumentują, że z tym historycznym budynkiem związanych było wielu sławnych, zasłużonych dla miasta, twórców i nie sposób każdego wymieniać z imienia i nazwiska. Wspierajmy zatem naszych inżynierów, niech nie ustają w staraniach o utrwalenie pamięci Ralfa Modjeskiego. Codziennie można przekonać się jak ważne są drogi i mosty w naszym życiu. 

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13