Prestiż patentu oficerskiego

Wśród działaczy naszej, polonijnej społeczności jest ksiądz Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii Św. Konstancji. W czerwcu br. decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ksiądz Tadeusz Dzieszko został awansowany na podporucznika rezerwy, sposród osób, w tym kleryków, odbywających służbę wojskową przed rokiem 1989. Uroczystość wręczenia patentów oficerskich odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po powrocie do Chicago, ksiądz ppor. Tadeusz Dzieszko wspominał dowódców, w tym jednego z nich, który za nieprzyjazne spojrzenie kleryka rozkazywał biegać do magazynku broni i zakładać metalowy hełm, a następnie nosić go przez cały dzień. Gdy dowódca uznał u podwładnego grymas twarzy za kpiący, to na owe hełmy polecał zakładać metalowe taborety; bywało więc, że klerycy chodzili przez cały dzień w metalowych hełmach z metalowymi taboretami na głowie. Złamanie etyki wrażliwego, młodego kleryka odbywało się na różne sposoby, zmienna była forma szykan. Obok wykonywania uciążliwych rozkazów podczas służby, klerycy bywali zmuszani do ciężkiej, często bezsensownej pracy. Zdarzało się namawianie alumnów do porzucenia sutanny w zamian za obietnice lepszego, łatwiejszego życia, np: umożliwienia zdobycia mieszkania lub pracy na uczelni. Pewna grupa kleryków uległa indoktrynacji i po zakończeniu służby nie wróciła do seminarium. Zdarzały się przypadki podpisania „lojalki”. Większość kleryków wytrwała w powołaniu i przyjęła święcenia. Spośród tego grona, po sprawdzeniu niezłomności duchowych postaw, w bieżącym roku wielu kandydatów doczekało wręczenia oficerskich szlifów w Polsce. Uznanie Prezydenta RP dla kapłana z Chicago, ks. Dzieszko wyraża gest w kierunku dziejowej sprawiedliwości. Po przymusowym odbyciu służby wojskowej alumni nie otrzymywali stopni oficerskich. Natomiast świeccy studenci awansowali częściej. Po 1991 roku nastąpiła w Polsce całkowita przebudowa służby wojskowej; ks. ppor. Tadeusz Dzieszko odbywał więc tę służbę jako jeden z ostatnich roczników. Trudno nie docenić w tej sprawie także zasług naszego papieża, dzięki interwencji którego zaniechano poboru kleryków do wojska. Otrzymanie patentu oficerskiego i awansu na podporucznika rezerwy ma charakter prestiżowy. Osoba obdarzona patentem oficerskim może paradować w mundurze podczas uroczystości państwowych i patriotycznych, również na Obczyźnie, nie korzysta natomiast z innych przywilejów, które przysługują oficerom zawodowym w Polsce. Tym nie mniej posiadanie patentu oficerskiego stanowi zaszczyt, jest powodem do gratulacji.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13