Wakacyjne rozrywki

Podwyższanie opłat od nieruchomości, od napojów, używek tytoniowych, róznych produktów żywnościowych, w Wietrznym Mieście oceniamy jako zmorę, przykrą konieczność. Na jaki cel przeznaczane są te pieniądze? Od 3 lipca do 25 sierpnia 2017 władze Wietrznego Miasta oferują dzieciom i młodzieży do lat 18 bezpłatne śniadania i lunch w chicagowskich szkołach publicznych. Od poniedziałku do piątku rodzice lub opiekunowie dzieci mogą odebrać darmowy posiłek w wybranych 96 punktach miasta, rejestracje, zgłoszenia, zapisy przyjmuje Free Summer Meals 2017. W ubiegłym roku wydano ponad 95 tysięcy posiłków. Podczas tegorocznych wakacji na terenie miasta funkcjonuje kolejny program tzw. Safe Passage. Ponad 170 osób, po przeszkoleniu czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w 30 ośrodkach kultury na terenie miejskich parków szczególnie w południowych i zachodnich dzielnicach. W zajęciach bierze udział około 3 tysięcy dzieci. Zatrudnienie tych osób przy Safe Passage kosztuje 280 tysięcy dolarów rocznie. W ciągu roku szkolnego osoby te zapewniają bezpieczeństwo uczniom w drodze do i ze szkoły na terenach wzmożonego ruchu.Trudno odmówić uzasadnienia nie tylko miejskim programom, mającym funkcjonować pod hasłami poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W południowej i zachodniej części miasta trudniej zachować warunki bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież należące do polonijnej społeczności uczęszczają do różnych szkół publicznych na terenie miasta i okręgów podmiejskich. Nie wszystkie dzieci wyjeżdżają podczas wakacji poza miejsce zamieszkania, nie każdego rodzica stać na wylot dzieci do Polski. Organizacje polonijne zapraszają dzieci i młodzież na obozy poza stan Illinois. Koszty tych eskapad są często równe wakacjom w Polsce. Nieliczne oferty z pomocą własnych środków finansowych organizacji cechują się krótszymi, najwyżej dwutygodniowymi terminami wypoczynku. Problem w tym, że ciekawsza oferta otworzyła się w maju, kiedy rodzice zaangażowali już środki w inne atrakcje wakacyjne dla dzieci. Wśród kreatywnych charakterów dzieci i młodzieży polonijnej, kryją się często niezrealizowane ambicje filmowe. Podczas tegorocznych wakacji można zgłosić się do roli statysty. Ekipa filmowców poszukuje młodych osób do filmu, kręconego w okolicach Chicago, między innymi w Evanston od czerwca do 4 sierpnia br. Autorem scenariusza i reżyserem filmu „The Pages” jest Joe Chapelle, znany z popularnej serii NBC „Chicago Fire”, jak również „CSI: Miami”. Władze Evanston oczekują, że produkcja filmowa przyniesie dochód w wysokości 300 tys. dol. Filmowcy pracują w Evanston, w pobiżu kampusu Northwestern University. Można zgłaszać się pod adresem: extras@corradomooncoin.com. Właściciele furgonetek lub ciężarówek, przydatnych w filmie, nadsyłają swoje propozycje pod adres: vehicles@corradomooncoin.com. Należy załączyć fotkę pojazdu. Statyści znajdą zatrudnienie w następujących terminach: do 14 lipca, od 17 do 21 lipca, od 24 do 28 lipca, 31 lipca oraz od 1 do 4 sierpnia br. Gwoli przypomnienia, tacy "dwaj, którzy ukradli księżyc" zaczynali kariery od filmu, w Łodzi, mając niewiele ponad 10 lat, a potem już poleciało!

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13