General Wladyslaw Anders Way

Na uroczystości związane z obchodami 226. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Wietrznym Mieście organizatorzy zaprosili wielu gości, wśród nich senator RP, Annę Marię Anders, córkę generała Władysława Alberta Andersa i jego żony Ireny Renaty Anders. Generał Anders z ochotników rozproszonych na wschodzie Europy i w zachodnich obszarach Azji, utworzył armię, gotowych do walk żołnierzy, bojowników o wyzwolenie narodów spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Córka generała Anna Maria Anders urodziła się w 1950 r w Londynie. Ukończyła filologię romańską na University of Bristol oraz ekonomię w Boston University.  Pracowała w biurze prasowym UNESCO w Paryżu oraz w jednostkach branży naftowej. W 2015 r. przewodniczyła Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, aktualnie pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i z powodzeniem zajmuje się zagadnieniami dialogu międzynarodowego. W 2016 roku została wybrana do Senatu RP. Pani Anders ma wiele odznaczeń, w tym złoty krzyż zasługi za patriotyczną działalność na rzecz środowisk kombatanckich i popularyzowanie II Korpusu Polskiego w Wlk.Brytanii. Miło jest posłuchać opowiadań pani senator o roli swoich rodziców w budzeniu uczuć patriotycznych na obczyźnie w trudnych, powojennych realiach. W Wietrznym Mieście żyją potomkowie emigrantów, którzy do Stanów Zjednoczonych przybyli z Wielkiej Brytanii. Wielu z nich pozostawiło wspomnienia służby pod rozkazami generała Andersa. Tej służby, która dla młodych polskich chłopców i dziewcząt była największym zaszczytem. O generale Andersie układali wiersze, śpiewali pieśni, otaczali go hołdem porównywalnym do samego Napoleona. Kto przybył do Wietrznego Miasta z Polski jeszcze w ubiegłym wieku mógł spotkać żołnierzy II Korpusu i wysłuchać opowiadań nie tylko o walkach pod Monte Cassino. Tam w 1970 r. spoczął generał W. Anders a w 2011 roku, jego żona Irena R. Anders. Tym razem na trybunie honorowej Parady 3 Maja powitaliśmy wielu gości, także córkę generała Andersa, Annę Marię Anders. Warto zaznaczyć, że podczas pobytu w Chicago, senator Anders uczestniczyła w uroczystym nadaniu części ulicy N. Milwaukee Ave honorowego imienia: General Wladyslaw Anders Memorial Way. To młodzi działacze Polonii postarali się aby imię i nazwisko Generała znów zajaśniało. 

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13