Partnerów ci u nas dostatek

Współczesne miasta partnerskie - siostrzane, zaczęły powstawać w Europie w latach 40. ubiegłego stulecia. Idea współpracy mieszkańców, ponad granicami państw, rozpoczęła się od porozumienia gospodarczego jednego z miast Francji, Montbelliard w regionie Burgundii z niemieckim Ludwigsburgiem w Badenii-Wirtembergii. Chicago i Warszawa jako miasta siostrzane współpracują formalnie od 1995 roku. Podobnie Chicago Heights, miasto położone w powiecie Cook, gdzie nawiązano kontakty z mieszkańcami Wadowic, miejscem urodzenia papieża, tam, gdzie wszystko zaczęło się... Społeczność polonijna otrzymuje informacje o owocnej współpracy Wietrznego Miasta z przedstawicielami województwa Świętokrzyskiego. W materiałach prasowych nie znajdziemy wprawdzie istotnych szczegółów z zakresu tej współpracy, natomiast można obejrzeć fotografie z uroczystości nadania fragmentowi ulicy w Chicago, nazwy "Swietokrzyskie Way". Chodzi o odcinek ulicy W. Barry Ave, który ma otrzymać nową, honorową nazwę na odcinku od wjazdu z ulicy N. Austin Ave. do skrzyżowania z N. Mason Ave. Narazie 6 oryginalnych tablic z nazwą "Swietokrzyskie Way" podzielono pomiędzy dostojników reprezentujących 3 miasta i gospodarza parafii Św. Ferdynanda, w pobliżu której znajduje się owo skrzyżowanie. Ponieważ od złożenia wniosku do urzędu w Wietrznym Mieście, do uwzględnienia jego treści może upłynąć nawet 3 miesiące, więc do daty załatwienia sprawy, nasza "Honorary Swietokrzyskie Way" istnieje jedynie w projekcie. Ważne, że dostojni goście z 3 polskich miast: Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic zaopatrzeni zostali w dowodowe tablice z nazwą "Swietokrzyskie Way". Tablice te, dowiezione do urzędów w Polsce stanowią o owocnie rozpoczętej współpracy. O tym jak istotną jest odpowiednia dokumentacja przy wykorzystaniu diet, przekonał się nie jeden podróżujący służbowo poza granice nie tylko kraju ale nawet Unii. Taka wyprawa zawiera jeszcze łut nadziei, że w nieodległej przyszłości nawiązane kontakty zaowocują bardziej, lepiej i więcej. Sama nazwa "Honorary Swiekokrzyskie Way" zastanawia nie tylko purystów językowych. Dlaczego? Z powodu mało udanego ożenku języka polskiego z angielskim. Nazwa "swiętokrzyskie" oznacza województwo, okolice Gór Świętokrzyskich a z dodatkiem "way" (z angielskiego "droga") tworzy dziwny twór. Pomijam trudność w odczycie: "Honorary Swietokrzyska Way" albo "Honorary Swiętokrzyska Lane". Jedna nazwa złożona z pojęć w 2 różnych językach zawsze budzi mieszane uczucia względem treści i formy. Niebawem w zamieszkałym przez rodaków, podchicagowskim Franklin Park, mają nowe, polskobrzmiące nazwy otrzymać fragmenty 4 ulic. Zanim sprawa nabierze rozmachu, proponuję rozpisać konkurs a do wyłonienia poprawnie skompilowanych nazw zatrudnić biegłych w mowie i piśmie specjalistów obojga języków. W Wietrznym Mieście i tych ekspertów nie brakuje.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13