Język polski w urzędzie Franklin Park

Mieszkańcy Wietrznego Miasta chwalą sobie możliwość załatwiania spraw w urzędach, w organizacjach, w sklepach, w języku ojczystym. Najczęściej jest to język hiszpański, którym posługują się nasi sąsiedzi. Ponadto spotykamy w urzędach możliwość posługiwania się językiem chińskim, mandaryńskim czy jednym z wielu w Azji. Niektórzy amerykańscy obywatele polskiego pochodzenia czują się mniej komfortowo podczas odawania głosów w amerykańskich akcjach wyborczych. W systemie elektronicznym obywatele amerykańscy w Stanie Illinois mają możliwość wyboru plansz z językami: angielskim, hiszpańskim, chińskim a także hindu. Brak możliwości posługiwania się językiem polskim na terenie obu Ameryk nie powinno stanowić problemu, bo znakomita większość obywateli naturalizowała się w języku angielskim. Nie jeden obywatel amerykański z urodzenia nie ma nawet fragmentu tej wiedzy, którą posiadł obywatel naturalizowany. Tym nie mniej człowiek, który włada językiem angielskim w drugiej kolejności, miewa trudniesze momenty w przypadkach poważnych decyzji np: wyborczych. Czy powinniśmy walczyć o wprowadzenie języka polskiego w sprawach urzędowych w Wietrznym Mieście, czy tylko w podczas wyborów do władz? Przeciwnicy tego rozwiązania uważają, że w kraju, gdzie urzędowo stosuje się język angielski (w mowie i w piśmie) powinniśmy posługiwać się wyłacznie językiem angielskim. Z kraju przodków, z Polski przybywa młodzież, która nie ma żadnych problemów z językiem angielskim. Częściej oni krytykują nasz angielski, a my rewanżujemy się wytykając błędy w stosowaniu języka polskiego przez naszych nowych turystów. Jak zwykle, wiemy lepiej. Ostatnio mieszkańcy podchicagowskiego Franklin Park doczekali się miłej niespodzianki. Oto burmistrz zaproponował a radni wprowadzili możliwość posługiwania się językiem polskim przy załatwianiu wielu spraw w urzędzie, a więc opłat za wodę, wywóz śmieci, pozwoleń na wykonywanie niektórych prac, zajęć; te sprawy można załatwiać w języku polskim. Jeśli eksperyment uda się, władze Franklin Park będą poszerzać zakres ofert dla mieszkańców. Trzeba przyznać, że tak dobre warunki zakupu nieruchomości, zadbane budynki mieszkalne oraz większą ilość obiektów przemysłowych jak we Franklin Park, trudno znaleźć na terenach okolicznych przedmieść. Amerykanom polskiego pochodzenia Franklin Park zawdzięcza dynamiczny rozwój. Przed urzędem wmurowano pamiątkową tablicę, jako świadectwo współpracy mieszkańców Starachowic, Ostrowca Św. i Skarzyska-Kamienna, miast województwa świętokrzyskiego z mieszkańcami Franklin Park. Informacja o tym wydarzeniu sporządzona jest w języku angielskim, dla wygody gości, odwiedzających tę okolicę, zadbaną po polsku.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13