Przedmiejskie nadzieje

Wielu rodaków po kilku latach pobytu w Wietrznym Mieście zastanawia się nad przeniesieniem swoich agend życiowych na przedmieścia. Zaletami są zwykle niższe podatki od nieruchomości, lepiej notowana edukacja w szkołach, więcej spokoju, zieleni, niższa przestępczość, dobre połączenia w transporcie. Po raz kolejny sprawdza się przysłowie: "wszędzie dobrze gdzie nas nie ma". W kilkutysięcznym miasteczku pod Chicago, gdzie mieszka nas coraz więcej, radni miejscy postanowili wprowadzić dodatkowy podatek od nieruchomości za zgodą mieszkańców. Chodzi o zapłatę jednego tysiąca dolarów rocznie od gospodarstwa domowego dla potrzeb samorządu z przeznaczeniem na ważny cel. Być może niezadowolenie byłoby mniejsze gdyby z urzędu nie wyciekła treść uchwały w tej sprawie jeszcze przed głosowaniem mieszkańców. Radni pragną wesprzeć potrzeby lokalowe szkół na swoim terenie. Edukacja dzieci i młodzieży, to priotytet, ale dlaczego emeryci i inni mieszkańcy, którzy już odchowali swoje pociechy a nawet wnuki mają płacić dodatkową daninę, obciążającą budżety. Odwieczny dylemat: remontować starą szkołę czy budować nową, rodzi kolejne problemy. Dzieci, póki małe, to i kłopoty mniejsze; gdy dorastają jako młodzież, często najlepiej wyposażona szkoła i kompetentne grono nauczycielskie niewiele pomogą społeczności w utrzymaniu spokoju i bezpieczeństwa. Jedyna nadzieja, że mieszkańcy zdążą spłacić zaciągniętą przez władzę pożyczkę a młodzież nim dorośnie, nie zdąży z kolejną propozycją finansowego obciążenia każdego gospodarstwa domowego. Mimo wszystko warto zastanowić się nad zmianą miejsca zamieszkania. W porównaniu z podwyżkami w Wietrznym Mieście: cen wody, cen napojów słodzonych i opakowań (toreb przy zakupach) na terenie Wietrznego Miasta, problemy przedmieść wydają się mniej dokuczliwe. Korzystnie kształtują się obroty firm zajmujących się przeprowadzkami. W aglomeracji chicagowskiej przemieszczamy się średnio kilka razy w ciągu życia, co do niedawna było dla nas zjawiskiem nieznanym, niejako egzotycznym. 4 listopada był dniem szczególnym; naszym obyczajem życzenia imieninowe składamy więc: Karolom, Karolinkom, Lolkom i innym osobom obdarzonym wszelkimi odmianami tego królewskiego imienia.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13