Buldożerem w kościół

Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha zbudowany został na przełomie XIX i XX w. ze składek polskich emigrantów w dzielnicy Pilsen w Wietrznym Mieście i wciąż stoi przy 1650 W. 17 Str. Jest jedną z wielu świątyń, które archidiecezja zamierza zamknąć w ramach restrukturyzacji sieci parafialnej. Nie ma wiernych, brakuje kapłanów, stan techniczny światyni wymaga gruntownego remontu, nie ma funduszy na prowadzenie parafii. Msza święta w języku polskim odprawiana jest tylko jeden raz w tygodniu. Zanim przybędą kolejni mieszkańcy, a kościół zapełni się wiernymi, upłynie czas. Akcja zachowania koscioła nasiliła się, gdy pewna parafianka przeznaczyła testamentem milionową kwotę na ratowanie świątyni a jej syn przekazał darowiznę na wskazane konto. Potomkowie naszych rodaków, którzy mieszkają na terenie parafii lub w jej pobliżu utworzyli komitet obrony kościoła, napisali petycję do arcybiskupa, uzyskali pisemne poparcie 1260 osób. Jeśli jeszcze 924 osoby podpiszą petycję, to może prośba ta zostanie rozpatrzona. Nil desperandum (w nadziei). Świątynia znajduje się na liście obiektów historycznych archidiecezji Wietrznego Miasta, liczy 195 stóp (59 m) długości, 113 stóp (34 m) szerokości i tyleż wysokości. Bliźniacze wieże świątyni, o renesansowym charakterze, zwieńczone miedzianymi kopułami mierzą 185 stóp (56 m). Nawę boczną zdobią granitowe kolumny, wzorowane na wystroju rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Z 35 ton marmuru carraryjskiego wykonano ołtarz z postacią patrona, św. Wojciecha, ambonę przedstawiającą 4 ewangelistów i proroków Starego Testamentu oraz naturalnej wielkości replikę Piety Michała Anioła. Nad ołtarzem głównym widnieje napis w języku polskim: "Bogurodzica Dziewica Bogiem wsławiona Marya" a na freskach ślub Królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą oraz zwycięska obrona Jasnej Góry przed Szwedami. Unikalne witraże z wizerunkami polskich świętych w stylu monachijskim pochodzą z pracowni F. X. Zettlera. Miejscem szczególnej czci w kościele jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Słynne organy z chicagowskiej wytwórni Williama i Wallace’a Kimball służą kościołowi od 1914 r. Przed 2 laty nowy proboszcz rozpoczął remont wież, na dokończenie którego potrzeba jeszcze 3 mln dolarów. Jeżeli zniknie ta architektoniczna perła, co pojawi się w tym miejscu? Może jeden apartamentowiec, a może dwa. Miłośnicy zabytków zabiegają aby kościół pozostał częścią pejzażu Wietrznego Miasta, nawet jeśli utraci sakralny charakter. Komitet St. Adalbert Preservation Society rozważał kilka opcji. Chodzi o zainteresowanie jednej z największych organizacji polonijnych w Ameryce z siedzibą w Wietrznym Mieście aby swoim patronatem objęła remont i wsparła utrzymanie kościoła w przyszłości. Pojawia się też propozycja przekształcenia części obiektu sakralnego w służącą społeczeństwu placówkę kulturalną, np: klub muzyczny z możliwością nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży. Gdyby marmur z Carrary wystawić na sprzedaż, obrazy i witraże przeznaczyć na aukcje, podobnie jak organy i inne obiekty wyposażenia, to uzyskane środki mogłyby zasilić pulę przekonania decydentów o zmianie decyzji. Święty Wojciech, patron Polski, Czech i Węgier, to duchowny niezłomny, nieugięty, zamordowany przez pogan. Parafianie, ich znajomi i społeczność polonijna wykazuje szereg pomysłów, projektów i poszukuje możliwości zmiany decyzji względem kościoła lecz gospodarz obstaje przy likwidacji. W  niedzielę 26 czerwca o godz.10 rano odbył się protest w downtown, pod katedrą Holy Name, przy 735 N.State Str. aby pokazać włodarzom, że na likwidację kościoła Św. Wojciecha nie ma zgody, że zrównanie z ziemią budowli nie jest ani najlepszym ani jedynym sposobem załatwienia problemu. Czas pokaże komu bardziej sprzyja nieugięty patron: władzy czy ofiarnej społeczności i tradycji. Mieszkańcy wyprowadzają się, zmieniają dzielnice, na ich miejsce przybywają inni. Nic dziwnego, że chrześcijanie wychodzą z kościołów, ale zabierając ze sobą wiarę. Bywa, że w nowym miejscu powstają nowe świątynie; już nie tak okazałe, bez polskich akcentów choć w kosztach utrzymania, porównywalne...

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13