Książki i ich twórcy

Z raportu Biblioteki Narodowej na temat stanu czytelnictwa w Polsce wynika, że ponad 6 milionów Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki. Mimo tego stanu, wraca moda na czytanie. Średnia domowego polskiego księgozbioru wynosi od 11 do 50 książek. Polacy coraz chętniej korzystają z internetu, e-booków i audio booków. Czyta coraz więcej młodszych osób, a jest to szczególnie zauważalne podczas jazdy środkami komunikacji miejskiej. Książka jest mniej poręczna niż telefon lub czytnik e-booków. Młodych Polaków zastanawia obecnie, która pozycja książkowa zostanie bestsellerem 2015. Nie są natomiast znane wyniki badań czytelnictwa wśród naszej społeczności w Wietrznym Mieście. Z obserwacji można wnioskować, że rodacy chętnie czytają codzienną polską prasę, a taze polonijną, weekendową, chętnie zaglądamy do bibliotek publicznych oraz do księgarń oferujących polskie książki. Coraz częściej piszemy nie tylko do szuflady. Wielu Polonusów pragnie podzielić się swoją obserwacją na piśmie i w tym celu organizują wydawanie swoich prac w postaci ksiażkowej. Z uwagi na koszty opracowania, nakłady nie są imponujące, ale promocja ma się dobrze. Promocją twórczości emigranckiej zajmuja się wyspecjalizowane grupy, oferując szczególnie cenne usługi. Do nich należy pomoc w doborze miejsca, lokalu spotkania, odpowiedniego wystroju, poczęstunku, a także zapewnienie frekwencji publiczności oraz informacje w polonijnych mediach. Nie są to usługi darmowe, ale też organizatorom należy się jakieś uznanie bo praca nad promocją to nie przelewki. W twórczości przeważa poezja, w niej tęsknota za kimś bliskim pozostawionym za daleko a także rozważania o życiu, często z morałem połączonym z poczuciem bezradności wobec ogromu ludzkich przywar. Kiedyś znany i uznany bo obdarowany wieloma nagrodami polonijny poeta, opracowywał nowe antologie poezji polonijnej. Znalazło się w nich miejsce dla tych twórców, których było stać na opłaty i przyjacielskie coś niecoś z poetą. W sumie dobre i to; przynajmniej część dowodowego dorobku Polonii dawniejszych lat została zachowana dla potomnych. Znany poeta wyleciał na stałe do Polski ale następcy nie zostawił. Ciekawe komu przypadną nagrody, przyznawane dorocznie przez miejscową placówkę kulturalną, w ramach uznania starań Polonii w krzewieniu polskości w Ameryce. Ważne, że Polonia w Wietrznym Mieście tradycyjnie rozwija czytelnictwo i aktywnie uczestniczy w powstawaniu literatury zwanej niegdyś piękną.

Barbara Marta Żmudka

Archiwum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13