"Trybunał" i "Pięćset Plus" słowami roku 2016 w Polsce

02 Stycznia 2017

Za słowo roku 2016 językoznawcy uznali "trybunał". Internauci z kolei zagłosowali na termin "Pięćset Plus". W plebiscycie wybierane są pojęcia (bo nie zawsze jest to pojedyncze słowo), które w danym roku skłonni jesteśmy traktować jako najważniejsze. Nie jest rolą językoznawców oceniać konkretne decyzje i działania w sporze o Trybunał Konstytucyjny, ale wybór kapituły pokazuje, że "trybunał" jako słowo i przedmiot sporu był dla Polaków w roku 2016 ważny, wbrew ocenom wypowiadanym przez niektórych polityków - skomentowali organizatorzy na stronie plebiscytu. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Języka Polskiego UW. W skład kapituły weszli: Jerzy Bartmiński (UMCS), Jerzy Bralczyk (UW), Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Walery Pisarek (UJPII w Krakowie), Halina i Tadeusz Zgółkowie (UAM). Na słowo roku mogli też głosować wszyscy zainteresowani - w głosowaniu internetowym. Najwięcej głosów otrzymały: wyrażenie "Pięćset Plus" (500+), a także słowa "protest" oraz "edukacja". Pozostałe słowa wyróżnione przez kapitułę to: "Brexit", "demokracja", "edukacja", "dobra zmiana", "miłosierdzie", "Pięćset Plus", "postprawda", "(czarny) protest" oraz "suweren". Podobne plebiscyty prowadzone są też w innych krajach. Redaktorzy słownika oksfordzkiego uznali za słowo roku 2016 termin "postprawda". A np. austriackim słowem 2016 roku zostało Bundespraesidentenstichwahlwiederholungsverschiebung - termin, obrazujący perypetie Austriaków z wyborem prezydenta federalnego.

Dodaj komentarz

Powrót