Opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków do KRS

14 Lutego 2020

Na stronach Sejmu opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądowniczej, oraz wykazy sędziów którzy udzielili poparcia kandydatom. Zgłoszenia opublikowano zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r, który pozwolił na opublikowanie informacji. Zgłoszenia na kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów, wpłynęły do Kancelarii Sejmu pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. Zostało zgłoszonych wtedy 18 sędziów-kandydatów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji.

Dodaj komentarz

Powrót