Proces Warszawski w Waszyngtonie

10 Października 2019

W Waszyngtonie rozpoczęło się posiedzenie grupy roboczej do spraw pomocy humanitarnej w ramach tak zwanego Procesu Warszawskiego. Polska jest współgospodarzem konferencji. Otwierając spotkanie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że tylko poprzez dialog możliwe jest uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Proces Warszawski to forum dialogu na temat Bliskiego Wschodu zapoczątkowany podczas ministerialnej konferencji, która odbyła się w Warszawie w lutym tego roku. W jej wyniku utworzono siedem grup roboczych - od przeciwdziałania terroryzmowi, przez bezpieczeństwo energetyczne po pomoc humanitarną. Odbywające się w amerykańskim Departamencie Stanu spotkanie grupy do spraw praw człowieka poświęcone jest roli kobiet w budowaniu pokoju na świecie. "Kobiety odgrywają niezwykle pozytywną rolę w tworzeniu harmonijnego społeczeństwa. Kobiety mają pełne prawu udziału w tworzeniu przyszłości swoich krajów” - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz (fot.) w wystąpieniu otwierającym spotkanie grupy roboczej. Wiceminister dodał, że osiągnięcie trwałego pokoju i pojednania jest możliwe tylko wtedy, gdy kobiety będą mieć równe szanse na udział w tego rodzaju procesie politycznym. Waszyngtońskie spotkanie grupy roboczej do spraw praw człowieka w ramach Procesu Warszawskiego potrwa dwa dni. Jutro weźmie w nim udział doradczyni prezydenta USA i jego córka Ivanka Trump.

Dodaj komentarz

Powrót