SLD zmienia skrót "Komitet Wyborczy Lewica'

14 Sierpnia 2019

SLD w związku z wnioskiem Państwowej Komisji Wyborczej, zmienił skrót nazwy swojego komitetu wyborczego z "KW Lewica" na "KW Sojusz Lewicy Demokratycznej". To skutek wezwania przez PKW do uzupełnienia wady zawiadomienia, polegającej na nieprawidłowym skrócie nazwy komitetu. Komisja wskazała, że w ewidencji partii politycznych skrót nazwy Sojuszu to w dalszym ciągu "SLD", a nie "Lewica". Wojciech Dąbrówka (fot.), rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej powiedział IAR, że do PKW wpłynęło dziś pismo z odpowiedzią na poniedziałkową uchwałę, w której PKW wzywa pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do usunięcia wady w zawiadomieniu o utworzeniu tego komitetu. Otrzymane przez PKW pismo zawiera oświadczenie, że "skrót nazwy Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej brzmi "KW Sojusz Lewicy Demokratycznej"". Wojciech Dąbrówka dodał, że PKW będzie analizować otrzymaną odpowiedź na najbliższym posiedzeniu. Rzecznik Komisji przypomniał, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, nazwa komitetu wyborczego partii politycznej powinna składać się z wyrazów "Komitet Wyborczy" oraz nazwy lub skrótu nazwy ugrupowania, który figuruje we wpisie do ewidencji partii politycznych. Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienił oficjalnie skrót nazwy w swoim statucie na "Lewica", aby móc pod nią zarejestrować komitet wyborczy, z którego startowaliby także politycy Wiosny i Lewicy Razem. Zmianę w statucie zgłosił do prowadzącego ewidencję partii politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak jej odrzucenia przez sąd domaga się Jacek Zdrojewski. Lider partii Polska Lewica wskazuje, że nowy skrót SLD jest zbyt podobny do nazw innych ugrupowań. W sprawie kandydowania pod szyldem SLD, a nie Lewicy w partii Razem trwa obecnie dyskusja. 

Dodaj komentarz

Powrót