Szef MSWiA podpisał rozporządzenie ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

11 Stycznia 2019

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Nowelizacja rozporządzenia uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, właściciel, zarządca, użytkownik lub inny zarządca obiektu, powinien przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać sprawdzenie organizacji ewakuacji budynku, a także sprawdzić czy obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej. MSWiA podało, że w przepisach przewidziano też, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia. Po tragedii w Koszalinie w ubiegłym tygodniu, gdzie w escape roomie zginęło 5 nastolatek, Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kontrole tego typu obiektów w całej Polsce. Od soboty do poniedziałku strażacy skontrolowali 434 takie lokale. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1600 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 procent wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich użytkowania, a w 40 przypadkach nałożono grzywny. Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, w których przebywają dzieci i młodzież oraz wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. 

Dodaj komentarz

Powrót