Konstytucjonaliści za wzmocnieniem premiera i osłabieniem roli prezydenta

16 Kwietnia 2018

Konstytucjonaliści zapytani przez PiS proponują wzmocnienie roli premiera i osłabienie roli prezydenta w Konstytucji. Dziś w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedstawiono wyniki ankiety konstytucyjnej, przeprowadzanej od 2 lat. Zreferowała je profesor Anna Łabno z Uniwersytetu Śląskiego. Jak mówiła, większość ekspertów chce daleko idącej zmiany ustroju, zwłaszcza w kontekście relacji władzy ustawodawczej i wykonawczej. Wszyscy ankietowani - poza jednym - opowiedzieli się za tak zwanym systemem kanclerskim, czyli silniejszą niż obecnie pozycją premiera, i osłabieniem roli prezydenta oraz wyłączenie go ze struktury z władzy wykonawczej. Profesor Anna Łabno wskazała również, że większość uczestników ankiety chciała utrzymania Senatu. Miałby pełnić funkcje związane ze współpracą międzynarodową, na przykład z Polonią i miałby też odrębne kompetencje. Eksperci chcieli, by kadencja do Senatu została wydłużona, oraz odrębnych wyborów do Sejmu i Senatu. Według obecnej konstytucji, obowiązującej od 1997 roku władzę ustawodawczą pełnią organy powołane w wyniku wyborów - dwuizbowy parlament składający się z Sejmu i Senatu. Władzę wykonawczą sprawują prezydent i Rada Ministrów. Referendum w sprawie kierunków zmian ustawy zasadniczej chce w listopadzie zorganizować prezydent. Prezydenckie konsultacje referendalne podsumuje konwencja, która odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie. Decyzja o ewentualnym referendum będzie należała do Senatu. 

Dodaj komentarz

Powrót