Sejm wybrał nową Krajową Radę Sądownictwa

06 Marca 2018

Sejm wybrał nową Krajową Radę Sądownictwa. Wyboru dokonano spośród 18 kandydatów w tzw. pierwszym kroku, czyli większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W głosowaniu uczestniczyło 269 posłów, większość 3/5 wyniosła 162 posłów. Dziewięciu z piętnastu kandydatów na sędziów KRS zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, sześć- klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie przedstawiły swoich kandydatów. Za wyborem było 267 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu. W glosowaniu nie uczestniczyły kluby PO, Nowoczesnej,i PSL-UED. Nowymi sędziami w Krajowej Radzie Sądownictwa zostali: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna. Listę kandydatów ustaliła wczoraj sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dodaj komentarz

Powrót