Polska Izba Turystyki będzie walczyć o zniesienie wiz do USA

05 Marca 2018

Polska Izba Turystyki przyłączyła się do koalicji, która walczy o zniesienie wiz USA dla Polaków. Izba zrzesza ponad pół tysiąca firm. Inicjatorem powstania koalicji są Polskie Linie Lotnicze LOT. Żeby zostać objętym ruchem bezwizowym, Polska musi spełnić jedno kryterium: odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły w ciągu amerykańskiego roku budżetowego - od 1 października do 30 września - nie może być wyższy niż 3 procent. W 2017 roku wyniósł on 5,9 procent. Żeby umożliwić poprawę statystyki o prawie 3 punkty procentowe, powstała koalicja organizacji i firm z LOT-em na czele, która promuje skuteczne występowanie o wizę do USA. PIT zrzesza największe biura podróży, a także pośredników i ubezpieczycieli działających na polskim rynku turystycznym. Członkowie koalicji zgodnie twierdzą, że zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych przyczyniło by się do zwiększenia przychodu naszej gospodarki. Amerykańskim programem ruchu bezwizowego jest objętych 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

Dodaj komentarz

Powrót