Jerozolima: Bazylika Grobu Pańskiego ponownie otwarta

28 Lutego 2018

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie została ponownie otwarta. Jej trzydniowe zamknięcie było wyrazem protestu chrześcijańskich duchownych wobec planów nałożenia podatków od wszystkich nieruchomości, które nie są miejscami kultu lub szkołami. W oświadczeniu przedstawiciele Kościołów: katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego uznali projektowane prawo "za formę wywłaszczenia". "Projekt przypomina ustawodawstwo wymierzone w Żydów w mrocznym okresie, w którym niegdyś znalazła się Europa" - podkreślili. Zdaniem przedstawicieli trzech wyznań chrześcijańskich, obciążenie kościelnych nieruchomości, które nie są miejscami kultu " doprowadzi do upadku działalność charytatywną i nakierowaną na przykład na cele społeczne". Chrześcijańscy duchowni zaapelowali o zachowanie dotychczasowego status quo. Burmistrz Jerozolimy uzasadnia pomysł długami, które wspólnoty chrześcijańskie powinny zwrócić miejskiej kasie. Zdaniem Nira Barkata kwota ta sięga 650 milionów szekli, czyli 150 milionów euro. Nad domniemanym miejscem ukrzyżowania, spoczynku i zmartwychwstania Chrystusa opiekę sprawują trzy wspólnoty: Kościół katolicki reprezentowany przez zakon franciszkanów, Prawosławny Patriarchat Jerozolimy oraz Apostolski Kościół Ormiański. Stan taki został określony w połowie XIX wieku.

Dodaj komentarz

Powrót