List Sprawiedliwych wśród Narodów Świata do rządów Polski i Izraela

26 Lutego 2018

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata apelują do władz Polski i Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. List w tej sprawie, podpisany przez 50 polskich Sprawiedliwych uhonorowanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie wpłynął do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sygnatariusze listu apelują o to, by nie skłócać ze sobą Żydów i Polaków. "Apelujemy, aby nasze dwa narody połączone blisko 1000-letnią, wspólna historią, budowały przymierze i przyszłość w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce, oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie" - czytamy w liście. Sygnatariusze listu zwracają się również do władz Polski i Izraela z prośbą, aby "nie pisać historii i na nowo. „Największa tragedia w dziejach obu naszych narodów została raz na zawsze zapisana w trakcie czarnej nocy nazistowskiej okupacji, której ofiarami jesteśmy do dzisiaj my wszyscy" - podkreślają. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata piszą również, że to w ramach "zbrodniczej polityki" Adolfa Hitlera i na rozkaz władz niemieckich powstały obozy koncentracyjne i obozy zagłady na terenach polskich i III Rzeszy. "To Niemcy zniszczyli wiosną 1943 roku warszawskie getto, a rok później całą Warszawę - stolice Polski, mordując w tym mieście około 180 tys. Polaków" - dodają. W ostatniej części sygnatariusze listu zwracają się z apelem o empatię i rozwagę, a także o wrażliwość przy tworzeniu prawa i odpowiedzialną medialna narrację, o uczciwe i niezależne badania historyczne, bo jak dodają, "tylko takie służą wyjaśnieniu tego, co wymaga wyjaśnienia". Pod listem podpisały się władze Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - organizacji pozarządowej, która powstała w 1985 r. z inicjatywy osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Statutowym celem działalności Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Zagładzie i o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego.

Dodaj komentarz

Powrót