KE: Polska złamała prawo dotyczące jakości powietrza

22 Lutego 2018

Przegrana Polski z Komisją Europejską - Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Chodzi o stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu. Komisja zdecydowała się skierować pozew przeciwko Polsce w grudniu 2015 roku. A dziś sędziowie przyznali rację Brukseli uznając, że wartości dopuszczalne dla stężenia były w Polsce od 2007 roku regularnie przekraczane, zarówno te dobowe, jak i roczne. "Stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe" - brzmi fragment orzeczenia. Trybunał stwierdził też, że nie zostały prawidłowo wdrożone unijne przepisy o jakości powietrza. Nakazują one w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm, przygotowanie specjalnych programów ochrony powietrza, by okres tych przekroczeń był jak najkrótszy. Teraz, po ogłoszeniu wyroku, Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską jakie podjęła działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli Bruksela oceni, że te działania są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe, które mogłyby nawet iść w miliardy złotych. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewniał wczoraj w Brukseli, że Polska udowodni, iż podjęła działania zmierzające do poprawy powietrza. "To będzie w konkretnych, wymiernych działaniach, popartych konkretnymi kwotami, wydatkami i programami" - dodał szef resortu. Polska nie jest jedynym krajem w Unii, któremu Komisja zarzuca łamanie europejskiego prawa i brak działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Wcześniej pozwała Bułgarię w podobnej sprawie i władze w Sofii przegrały ten spór w unijnym Trybunale. A groźba kolejnych pozwów wisi nad pozostałymi krajami. Na cenzurowanym są Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. Komisja Europejska od kilku lat alarmuje, że wysokie stężenie szkodliwych cząsteczek pyłu zawieszonego w powietrzu może być przyczyną wielu groźnych chorób i przedwczesnych zgonów.

Dodaj komentarz

Powrót