Marszałek Senatu napisał list do Polonii w związku z ustawą o IPN

07 Lutego 2018

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaapelował do Polonii o podejmowanie działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski i Polaków. Marszałek wystosował list do środowisk polonijnych w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Opublikowano go na stronie internetowej Senatu. Stanisław Karczewski napisał, że "od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem «polskie obozy śmierci» i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej". Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - jak ocenił - "pozwoli dochodzić do prawdy". "Nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska upomniała się o prawdę historyczną" - dodał marszałek Senatu. Stanisław Karczewski zwrócił się do Polonii z apelem o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne upominanie się o prawdę historyczną: organizowanie seminariów, wystaw, spotkań i wysyłanie listów. "Proszę o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i opinie. Proszę o powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o pomówieniach naruszających dobre imię Polski" - napisał marszałek Senatu. Zwrócił się także z prośbą o wykorzystanie do propagowania rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach nawiązywanych przez lata kontaktów z przedstawicielami władz krajowych i samorządowych oraz organizacji społecznych.

Dodaj komentarz

Powrót