Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN

06 Lutego 2018

Prezydent zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i odesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda oświadczył, że każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis, był w stanie zidentyfikować, jakie zachowania mogą być karane, a jakie nie. Prezydent mówił, że kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten zbadał, czy pod tym względem te przepisy są zgodne z artykułem 2 w związku z artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszy przepis nowelizacji mówi o tym, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara ma grozić za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Dodaj komentarz

Powrót