Komisja PE poparła rezolucję o uruchomienie wobec Polski art. 7

29 Stycznia 2018

Komisja swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego zaakceptowała rezolucję dotyczącą Polski. Przedstawiciele większości grup politycznych, którzy poparli dokument, powiedzieli, że ma to być wsparcie dla działań Komisji Europejskiej, która rozpoczęła pierwszy etap procedury związanej z artykułem 7. unijnego traktatu. Rezolucja jest jednostronicowa, czteropunktowa. W dokumencie mowa jest o tym, że Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął grudniową decyzję Komisji i apel do państw członkowskich o szybkie zajęcie się tą sprawą. Europosłowie wezwali również przedstawicieli Komisji Europejskiej i Unijnej Rady, by regularnie informowali Europarlament o prowadzonych rozmowach. "To jest akt czysto propagandowy. Zaspokojenie propagandowych potrzeb wyżycia się na Polsce" - skomentował europoseł Marek Jurek, który bezskutecznie próbował zablokować rezolucję i głosował przeciwko jej przyjęciu. Europoseł Michał Boni, który nie wziął udziału w głosowaniu, ale poprosił zastępcę o poparcie rezolucji, powiedział, że jest ona techniczna. "To jest proceduralne porządkowanie spraw. Tu nie ma żadnych nowych faktów ani żadnych nowych ocen" - skomentował Michał Boni. Po przyjęciu rezolucji przez europosłów z parlamentarnej komisji dokument trafi na sesję całego Parlamentu Europejskiego. O terminie zdecydują w czwartek przewodniczący grup politycznych. Procedurę związaną z artykułem 7. unijnego traktatu Komisja Europejska rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku. Chodzi na razie o pierwszy etap, czyli wysłanie do krajów członkowskich przez Komisję wniosku o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do poparcia takiego wniosku potrzeba zgody 22 krajów. Bułgaria, kierująca pracami Unii Europejskiej, poinformowała, że sytuacja w Polsce ma być wstępnie omówiona na spotkaniu ministrów do spraw europejskich 28 państw pod koniec przyszłego miesiąca.

Dodaj komentarz

Powrót