Papież spotkał się w Peru z Indianami Amazonii

19 Stycznia 2018

Papież Franciszek wezwał Indian Amazonii do obrony swych najlepszych tradycji i należnej im godności. Papież spotkał się z Indianami w mieście Puerto Maldonado w Peru. ,,Pochwalony bądź Panie za to wspaniałe dzieło ludów amazońskich i za całą różnorodność biologiczną, jaką zawierają te ziemie!" - powiedział Franciszek. Dodał, że przybył do Amazonii, aby wraz z wami potwierdzić raz jeszcze stanowczą opcję na rzecz obrony życia, ziemi i na rzecz obrony kultur". Papież przypomniał zniszczenia, jakich doznała Amazonia i jej mieszkańcy, związane z rabunkową eksploatacją zasobów, ale także z handlem ludźmi, niewolniczą pracą i wykorzystywaniem seksualnym. Franciszek powiedział, że konieczne jest przełamanie starego wzorca, który uważa Amazonię za niewyczerpany magazyn państw, nie biorąc pod uwagę jej mieszkańców. Zwracając się do Indian powiedział: "Jesteście żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim: troszczyć się o wspólny dom". Franciszek zaapelował, aby w pierwotnych mieszkańcach Amazonii dostrzegać partnerów. Papież zauważył, że jednym z zagrożeń, przed jakimi stają ludy Amazonii, jest kolonializm kulturowy, atakujący przede wszystkim rodzinę. ,,Wymaga to od nas szczególnej ostrożności, aby nie dać się zniewolić kolonializmom ideologicznym, udającym postęp, które stopniowo wchodzą i niszczą tożsamości kulturowe oraz ustanawiają mentalność jednolitą, dominującą ... a słabą" - powiedział papież. Przypominając działania, podejmowane przez Kościół na rzecz Indian, podkreślił, że ,,Kościół nie jest obcy waszym problemom i waszemu życiu, nie chce być obcy waszemu sposobowi życia i organizowania się". Na spotkanie przybyło kilka tysięcy Indian w tradycyjnych, kolorowych strojach. Kilkoro z nich wręczyło papieżowi ręcznie wykonane przedmioty i tkaniny. 

Dodaj komentarz

Powrót