Przewodniczący Episkopatu Polski chwali patriotyzm

17 Stycznia 2018

Arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczący Episkopatu Polski chwali patriotyzm i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo nacjonalizmu. W słowie pod tytułem „Nacjonalizm a patriotyzm” arcybiskup pokazuje różnice między tymi postawami i przypomina katolicką perspektywę myślenia. Przewodniczący Episkopatu Polski charakteryzuje cztery formy nacjonalizmu: integralny, chrześcijański, laicki, neopogański oraz szowinizm, czyli skrajną formę nacjonalizmu. Zwraca uwagę, że ich wspólną cechą jest przekonanie, że „naród jest najwyższym dobrem”. Tymczasem miłość ojczyzny nie może być dla człowieka wierzącego wartością najwyższą. „Kościół katolicki krytycznie postrzega nacjonalizm, gdyż stawianie narodu na szczycie hierarchii wartości może prowadzić do swego rodzaju bałwochwalstwa” -podkreśla arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący Episkopatu Polski chwali patriotyzm i wzywa by go pielęgnować. „Chrześcijanin żyje dogłębnie włączony w życie poszczególnych narodów i jest znakiem Ewangelii również w wierności swojej ojczyźnie, swemu narodowi, kulturze narodowej, zawsze jednak w wolności, którą przyniósł nam Chrystus, bez uczucia niechęci do innych narodów”- napisał arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący Episkopatu Polski uważa, że w nowej generacji polskich środowisk narodowych, które odwołują się do założeń przedwojennej Narodowej Demokracji spotykamy ludzi o poglądach nacjonalistycznych, którzy utożsamiają się z przesłaniem: „Polska [wyłącznie] dla Polaków”. Możemy tam też odnaleźć ludzi o zwyczajnych poglądach patriotycznych. Dlatego arcybiskup Stanisław Gądecki uważa, że potrzebna jest formacja. Przewodniczący Episkopatu Polski przypomina, że w ciągu ostatnich lat biskupi wydali dwa dokumenty na temat współczesnych wyzwań patriotyzmu. W ubiegłym roku został opublikowany dokument pod tytułem: „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, w którym biskupi zauważyli, że w sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli Polskę, patriotycznym obowiązkiem jest zaangażowanie w dzieło społecznego pojednania poprzez przypominanie o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, poszerzanie pól współpracy ponad podziałami oraz ochrona życia publicznego przed „zbędnym upolitycznianiem”. Arcybiskup Stanisław Gądecki życzy wszystkim rodakom w kraju i za granicą, „aby setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości umocniła w nas miłość Ojczyzny w duchu prawdziwego patriotyzmu”. Jak informuje Biuro Prasowe Episkopatu Polski obecne słowo przewodniczącego Episkopatu Polski na temat patriotyzmu i nacjonalizmu przygotowano z okazji obchodzonego dziś XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Dodaj komentarz

Powrót