W czwartek ma zostać ogłoszona decyzja ws. artykułu 7 wobec Polski

16 Stycznia 2018

W czwartek szefowie grup politycznych Parlamentu Europejskiego mają ogłosić decyzję w sprawie artykułu 7. traktatu Unii wobec Polski. Nieoficjalnie wiadomo, że przygotowania do wdrożenia tego artykułu mają być wstrzymane . Europosłowie podkreślają, że to decyzja proceduralna, a nie polityczna. Chodzi o to, by nie dublować działań Komisji Europejskiej, która artykuł 7. wobec Polski uruchomiła w grudniu. Szefowie grup politycznych Parlamentu Europejskiego chcą też przegłosowania kolejnej rezolucji wobec Polski - popierającej działania Komisji Europejskiej. Ostatnią rezolucję w sprawie Polski Parlament Europejski przegłosował w listopadzie. Zakładała ona między innymi wysłanie misji do Warszawy, która oceniłaby stan praworządności w naszym kraju i sporządziła raport. Tymczasem w grudniu decyzję o uruchomieniu artykułu 7. wobec Polski podjęła Komisja Europejska. Zdecydowała się na taki krok między innymi w związku z zmianami w sądownictwie w Polsce. Na wniosek Komisji, Rada UE, może stwierdzić wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez dany kraj członkowskich wartości unijnych. W kolejnym kroku przywódcy państw unijnych mogą zdecydować o nałożeniu sankcji na Polskę bądź ograniczeniu jej praw jako członka Rady Europejskiej. Decyzja w tej sprawie musi jednak być jednomyślna. Przeciwko sankcjom dla Polski opowiadają się Węgry. 

Dodaj komentarz

Powrót