Beata Mazurek wicemarszałkiem Sejmu

11 Stycznia 2018

Beata Mazurek, dotychczasowy rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, a także klubu parlamentarnego PiS, została wybrana na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Mazurek sprawuje mandat posła od 2005 roku. Pełni funkcję przewodniczącej sejmowej komisji do spraw polityki społecznej i rodziny. Należała też między innymi do komisji pracy, komisji do spraw Unii Europejskiej czy nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Pod koniec 2015 roku objęła stanowisko rzecznika prasowego Klubu Parlamentarnego PiS, a w grudniu 2016 została rzecznikiem partii. W pracy zawodowej przez kilkanaście lat zajmowała się polityką społeczną. Była przewodniczącą miejskiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych w Chełmie. Pracowała też w tamtejszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, a także chełmskiej delegaturze urzędu wojewódzkiego. Urodziła się 19 października 1967 w Ostrowi Mazowieckiej. W 1991 roku uzyskała tytuł magistra socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także z zakresu europejskiej administracji rządowej i samorządowej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Dodaj komentarz

Powrót