Zmarł profesor Bogusław Banaszak, sędzia TS

10 Stycznia 2018

Wczoraj zmarł nagle prof. Bogusław Banaszak - twórca i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybitny konstytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Komisji Weneckiej, sędzia Trybunału Stanu. Miał 61 lat. Profesor Bogusław Banaszak był także członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członkiem korespondentem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych oraz Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu. Od trzech lat pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim jako dziekan nowo powstałego wydziału prawa. Od 1992 roku stale współpracował ze służbami legislacyjnymi Parlamentu RP, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla Senatu i Sejmu. Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka. 

Dodaj komentarz

Powrót