Waltz zwrócił pieniądze za reprywatyzację kamienicy przy Noakowskiego 16

08 Stycznia 2018

Andrzej Waltz zwrócił pieniądze- 1 mln 87 tys. złotych, które pozyskał ze sprzedaży swoich udziałów w kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. To realizacja decyzji Komisji Weryfikacyjnej, która uznała, że do przekazania kamienicy w prywatne ręce doszło z rażącym naruszeniem prawa. Kwota wpłynęła na konto urzędu - potwierdził rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. 22 grudnia ubiegłego roku komisja weryfikacyjna orzekła, że beneficjenci reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 zostali zobowiązani do zwrotu miastu ponad 15 mln złotych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodaj komentarz

Powrót