Prezydent skierował do Trubunału ustawę o ZUS

05 Stycznia 2018

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Parlament uchwalił ją 15 grudnia. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, przebieg prac legislacyjnych wzbudził zastrzeżenia Andrzeja Dudy. Jego zdaniem, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Zastrzeżenia co do trybu prac zgłaszały do prezydenta Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" oraz Konfederacja Lewiatan. Ustawa znosi limit powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ostatecznie Sejm przyjął poprawki Senatu zakładające, że wejdzie w życie od 2019, a nie 2018 roku. 

Dodaj komentarz

Powrót