Aleksiej Nawalny nie będzie mógł wystartować w wyborach prezydenckich

25 Grudnia 2017

Aleksiej Nawalny wykluczony z wyścigu o urząd prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza nie wyraził zgody na zarejestrowanie grupy inicjatywnej, która zamierzał zgłosić kandydaturę lidera opozycji. Członkowie Komisji tłumaczą, że na opozycjoniście ciąży wyrok sądu, który pozbawia go biernego prawa wyborczego. Aleksiej Nawalny został skazany w styczniu przez sąd w Kirowie za machinacje finansowe. Wyrok zapadł po tym, gdy wcześniej orzeczenie tego samego sądu, w tej samej sprawie zostało uchylone przez Sąd Najwyższy na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W ocenie ekspertów, rosyjski sąd złamał zasady praworządności i wydał wyrok o charakterze politycznym. Aleksiej Nawalny nie poddaje się i już zapowiedział zorganizowanie akcji protestacyjnych w całej Rosji. Wezwał też pozostałych kandydatów do zbojkotowania wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 18 marca. 

Dodaj komentarz

Powrót