Zapadła decyzja Komisji Weryfikacyjnej ws. Noakowskiego 16

22 Grudnia 2017

Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, że decyzja prezydenta Warszawy, na mocy której nieruchomość przy Noakowskiego 16 trafiła w prywatne ręce, była wydana z naruszeniem prawa. Udziały w nieruchomości miał między innymi mąż prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, który otrzymał je w spadku po swoim wuju Romanie Kępskim. Ten nabył je od szmalcownika Leona Kalinowskiego. Kluczowe dla sprawy okazały się zaginione dokumenty, do których komisja dotarła w toku prowadzonych prac. To zeznania Romana Kępskiego oraz wyrok skazujący Leona Kalinowskiego za fałszerstwo. Dokumenty potwierdzają , że wuj Andrzeja Waltza miał świadomość, iż stara się o kamienicę w złej wierze. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki wyjaśniał, że ze względu na nieodwracalne skutki prawne beneficjenci decyzji zwrotowej, czyli spadkobiercy Romana Kępskiego, muszą zwrócić miastu ponad 15 milionów złotych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Komisja Weryfikacyjna zarzuciła prezydent Warszawy naruszenie zasady praworządności. Patryk Jaki mówił, że zdaniem komisji Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna wznowić postępowanie reprywatyzacyjne w 2008 roku, kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało ją o złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zwrotowej. Ponadto z zeznań byłego dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko wynika, że prezydent Warszawy była informowana o możliwości wznowienia postępowania. Hanna Gronkiewicz-Waltz wniosek o wznowienie postępowania skierowała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w październiku 2016 roku, czyli po wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Zdaniem prezydent stolicy, stanowisko zajęte przez Komisję Weryfikacyjną w tej sprawie, to próba zatuszowania błędów urzędników Ratusza z ekipy byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiejsza decyzja zapadła niemal jednogłośnie. Przeciwko był jedynie poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Według członka komisji posła Pawła Lisieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, dziś zapadła jedna z najważniejszych decyzji, jakie gremium podjęło do tej pory. Paweł Rabiej z Nowoczesnej dodał, że w sprawie Noakowskiego 16, doszło do szeregu błędnych decyzji administracyjnych. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, kamienica nie zmieni właściciela. W dalszym ciągu będzie należała do spółki Fenix.

Dodaj komentarz

Powrót