Pałac Lubomirskich będzie siedzibą Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

22 Grudnia 2017

Pałac Lubomirskich w Lublinie, dotychczasowa własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie siedzibą Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało Muzeum Lubelskiemu dotację celową w wysokości 10 milionów 985 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup tej nieruchomości. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał, że to muzeum od dawna oczekiwane. "Postanowiliśmy, żeby centralne muzeum o tym charakterze powstało w Lublinie z uwagi na związki tego miasta z Kresami.Kresy to wielki dorobek polskiej kultury, wielkie nasze dziedzictwo narodowe i ono musi być pokazane, prezentowane, musi być także prowadzona odpowiednia edukacja na ten temat. I to muzeum będzie pełniło taką funkcję" - mówił minister kultury. Nowa placówka ma przede wszystkim upamiętniać, badać i popularyzować dorobek pokoleń Polaków zamieszkujących - pośród innych narodów - ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej. "Chcemy tam szczególnie intensywnie opowiedzieć o doświadczeniu I Rzeczpospolitej, bo takiej opowieści dzisiaj w Polsce w żadnym muzeum nie mamy” - mówił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Dodał, że muzeum będzie zabiegać o istotne, oryginalne artefakty, będzie je pozyskiwać w ramach depozytów albo zakupów. Zdaniem Jarosława Sellina, powinno to też być muzeum nowoczesne, multimedialne, interaktywne i atrakcyjne dla młodzieży. Placówka najwcześniej miałaby zostać otwarta dla zwiedzających w 2019 roku.

Dodaj komentarz

Powrót