Senatorowie PiS zgłaszają poprawki do zmian w ordynacji wyborczej

21 Grudnia 2017

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają na posiedzeniu plenarnym Senatu poprawki do ustawy zmieniającej ordynację wyborczą. Chodzi nie tylko o utrzymanie możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, ale również o zmianę sposobu wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgłoszona poprawka mówi o tym, że kandydaci zgłaszani w pierwszej kolejności na szefa KBW będą musieli uzyskać poparcie Państwowej Komisji Wyborczej - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski: "Będą dwa kroki, które będzie w tym celu wykonywać szef MSWiA. Dwukrotnie będzie wskazywać po trzy osoby do zaopiniowania przez Komisję. Dopiero wtedy, gdy żadna z nich nie uzyska poparcia, minister sam będzie wybierać osobę" - tłumaczył marszałek. Po pracach na posiedzeniu plenarnym, senatorowie będą omawiać zgłaszane poprawki na posiedzeniu komisji. Dopiero po nim odbędą się głosowania.

Dodaj komentarz

Powrót