Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym

15 Grudnia 2017

Senat przyjął prezydencką ustawę o Sądzie Najwyższym. Regulację uchwalono bez poprawek - zgodnie z rekomendacją senackiej komisji. Wcześniej Senat przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawę o Sądzie Najwyższym poparło 58 senatorów, przeciw było 26, wstrzymało się trzech. Ustawa wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Mają powstać dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna, w której mają zasiadać także ławnicy. Sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić po ukończeniu 65 lat w stan spoczynku - chyba że na ich dalsza pracę zgodę wyda prezydent.
Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Dodaj komentarz

Powrót