Tusk: W sprawie migracji konieczna jedność UE

14 Grudnia 2017

Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że w sprawie migracji unijne kraje muszą wypracować jednolite stanowisko. Kryzys migracyjny ma być omówiony dziś przez europejskich przywódców na unijnym szczycie, podczas kolacji. Donald Tusk mówił, że najwyższy czas na przezwyciężenie podziałów. "W kwestii migracji istnieje podział między Wschodem a Zachodem. Tym różnicom zdań towarzyszą emocje, co utrudnia znalezienie wspólnego języka i racjonalnych argumentów. Musimy więc pracować nad naszą jednością i jeszcze bardziej intensywnie i bardziej efektywnie niż dotychczas" - powiedział szef polskiego rządu. W sprawie migracji stanowisko szefa Rady Europejskiej jest bliskie krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Donald Tusk napisał niedawno w liście do unijnych stolic, że system przymusowego podziału uchodźców okazał się nieskuteczny i wywołał podział we Wspólnocie. Poirytowało to kraje takie jak Grecja, Włochy, Niemcy, Szwecja i Beneluks, które uważają, że przymusowy podział uchodźców jest pomocny w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego.

Dodaj komentarz

Powrót