Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski

08 Grudnia 2017

Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę Polski na poziomie A-/F2 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A- /F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja prognozuje realny wzrost PKB w 2017 roku na poziomie 4,4 procent. Zdaniem Fitch, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku zmniejszy się do 1,8 procent, a dług publiczny spadnie do 53,1 procent. Fitch w komunikacie uzasadniającym decyzję wskazał na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy - zauważa Ministerstwo Finansów. Podniesienie oceny ratingowej Polski według Agencji możliwe jest w przypadku kontynuacji wysokiego wzrostu PKB oraz dalszego spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 procent, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

Dodaj komentarz

Powrót