Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRS autorstwa prezydenta

08 Grudnia 2017

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Wcześniej Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym przygotowaną przez prezydenta.

Dodaj komentarz

Powrót