Platforma Obywatelska krytykuje projekt ustawy PiS o SN

06 Grudnia 2017

Zdaniem Platformy Obywatelskiej, projekt ustawy o Sądzie Najwyższym stanowi kolejny etap w upolitycznianiu przez PiS wymiaru sprawiedliwości. W Sejmie trwa drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Poseł Robert Kropiwnicki (fot.) w imieniu Platformy Obywatelskiej zaapelował do prezydenta, by wycofał projekt ustawy. Poseł skrytykował między innymi zapisy projektu przewidujące, że regulamin Sądu będzie wydawał prezydent za zgodą premiera. Jego zdaniem zapisy te uczynią głowę państwa zakładnikiem politycznej woli liderów PiS. Poseł Platformy Obywatelskiej skrytykował również pomysł utworzenia w SN Izby Dyscyplinarnej. Jego zdaniem podwyższone uposażenie sędziów zasiadających w Izbie dowodzi, że mają oni dyscyplinować środowisko sędziowskie zgodnie z partyjnymi wytycznymi. Poseł PiS Stanisław Piotrowicz zwrócił się z wnioskiem o przegłosowanie wniosku formalnego o skierowanie wystąpienia posła Platformy do komisji etyki poselskiej. Zdaniem prowadzącego obrady wicemarszałka Joachima Brudzinskiego, wniosek ten nie spełniał wymogów wniosku formalnego. Prezydencki projekt ustawy zakłada między innymi badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Zakłada ponadto utworzenie Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Dodaj komentarz

Powrót