Zakończyło się przesłuchanie byłego szefa SKW Piotra Pytla

06 Grudnia 2017

W wydziale do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie zakończyło się przesłuchanie byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Pytla. Po wyjściu z przesłuchania Piotr Pytel powiedział, że odmówił składania wyjaśnień ze względu na zły stan zdrowia. Wyjaśnił, że został doprowadzony na przesłuchanie, pomimo że miał na dzisiaj umówioną wizytę lekarską. Piotr Pytel nie wyjawił, jakie zarzuty zostały mu postawione, zapewnił jednak o swojej niewinności. Wyraził przekonanie, że toczące się postępowanie ma wymiar polityczny. Generał został rano zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową w swoim domu w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjął wydział spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jej rzecznik Prokuratury Okręgowej Łukasz Łapczyński wcześniej zapowiedział przeprowadzenie czynności procesowych w związku ze zmianą zarzutów wobec generała Piotra Pytla. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach powiedział, że zatrzymanie generała Piotra Pytla może mieć związek z nowymi dowodami w sprawie byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warszawska prokuratura od grudnia zeszłego roku prowadzi postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłych szefów tej służby. Według informacji medialnych chodzi o umowę zawartą przez SKW w 2010 r. z rosyjskimi służbami specjalnymi, związaną z koniecznością wycofania z Afganistanu polskiego kontyngentu wojskowego, dla którego droga powrotna prowadziła przez teren Rosji. W tym śledztwie w kwietniu jako świadek zeznawał również były premier Donald Tusk. Platforma Obywatelska chce informacji w sprawie zatrzymania byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Domaga się, by jej przedstawienie odbyło się na specjalnie zwołanym posiedzeniu komisji obrony i komisji do spraw służb specjalnych.

Dodaj komentarz

Powrót