Polska przesłała do KE odpowiedź w sprawie Puszczy Białowieskiej

05 Grudnia 2017

Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na zarzuty dotyczące wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dziś upływa termin, w którym Warszawa powinna poinformować, czy dostosowała się do postanowienia unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nakazał on natychmiastowe wstrzymanie działań w Puszczy. Informację o przekazaniu odpowiedzi potwierdził wiceminister spraw zagranicznych. "Plan realizacji postanowienia został przekazany przez ministra środowiska Jana Szyszkę w terminie" - powiedział Konrad Szymański. Z informacji mediów wynika, że rząd w Warszawie podtrzymał wcześniejsze stanowisko, że są prowadzone tylko te działania, które mają ochronić bioróżnorodność Puszczy i mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Teraz od oceny Komisji Europejskiej zależy, czy Polska zapłaci kary finansowe. Sędziowie Trybunału nakazując wstrzymanie wszelkich prac zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara - co najmniej sto tysięcy euro dziennie. Kary mają być liczone od 20 listopada, czyli od dnia wydania postanowienia. Decyzja sędziów nakazująca wstrzymanie prac w Puszczy Białowieskiej to środek nadzwyczajny i tymczasowy. Ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia głównego sporu, czyli zarzutu kierowanego pod adresem Polski przez Komisję dotyczącego naruszenia unijnych dyrektyw - siedliskowej i ptasiej. Rozprawę w tej kwestii zaplanowano na 12 grudnia. Rozstrzygnięcie całej sprawy może potrwać około roku. 

Dodaj komentarz

Powrót